Naudingųjų iškasenų paieška ir  žvalgyba 1 Asociacijos įmonei yra pagrindinė veikla:

UAB „GJ Magma“