Asociacijos Nariai

GĮA Valdybos sprendimu šių metų kovo 30 dieną (ketvirtadienį) įvyko eilinis  asociacijos narių metinis susirinkimas.

Susirinkimas vyko „Corner Hotel“, T. Ševčenkos g. 16, Vilnius, LT-0311.  II aukšto konferencijų salėje.

Susirinkime dalyvavo:

 1. S. Gegieckas (Asociacijos vadovas)
 2. J. Banėnas (UAB „Hidrogeologija“)
 3. G. Juozapavičius (UAB „GJ Magma“)
 4. A. Uždanavičius (UAB „Fugro Baltic“)
 5. I. Švelnytė-Šarmaitė (UAB „Gelmita“)
 6. S. Gadeikis (UAB „Geotestus“)
 7. M. Vitkus (UAB „Geomira“)
 8. A. Abromavičius (UAB „Sweco Lietuva“)
 9. M. Šližys (UAB „Geoinžinerija“)
 10. J. Vaznytė (MB „Drūza“)
 11. R. Milvydas (UAB „GeoFirma“)
 12. V. Gumauskas (UAB „Rapasta“)
 13. A. Štuopis ( UAB Grota)
 14. M. Gregorauskas (UAB „Vilniaus hidrogeologija“)

Susirinkimo pirmininkas – Saulius Gegieckas       

Susirinkimo sekretorius – Ingrida Švelnytė – Šarmaitė

Susirinkime dalyvavo 13 įmonių vadovų (atstovų) iš 18 asociacijos narių. Pagal įstatų 12. punktą susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

DARBOTVARKĖ:

Naujų asociacijos narių prisistatymas. Trumpa įmonių atstovų informacija apie įmones ir jų veiklą, lūkesčius.

 1. GĮA įmonių 2022 m. veiklos apžvalga, perspektyvos ir tendencijos.
 2. GIĄ vadovo ataskaita apie asociacijos 2022 m. finansinę ir visuomeninę veiklą, finansinė ataskaita už 2022 m. Revizoriaus išvados. Diskusijos. Finansinės ataskaitos už 2022 m. patvirtinimas. Balsavimas.
 3. Valdybos narių informacija apie atliktus ir reikalingus atlikti darbus, aktualijos. Pristatė tarybos nariai atsakingi už savo veiklą. Diskusijos.
 4. GĮA vadovo 2023 m. asociacijos veiklos ir 2023 m. finansinio plano pristatymas. Diskusijos. Plano patvirtinimas. Balsavimas.
 5. Einamieji klausimai.

SVARSTYTA:

Naujo nario MB „Drūza“ prisistatymas, veikla ir lūkesčiai. Pristatė J. Vaznytė.

 1. GIĄ įmonių 2022 m. veiklos apžvalga, perspektyvos ir tendencijos. Pranešimą padarė asociacijos prezidentas S. Gegieckas.
 2. GIĄ vadovo ataskaita apie asociacijos 2022 m. finansinę ir visuomeninę veiklą, finansinė ataskaita už 2022 m. Pristatė S. Gegieckas.
 3. Revizoriaus išvada. Pristatė S. Gegieckas.
 4. Valdybos narių informacija apie atliktus ir reikalingus atlikti darbus, aktualijos. Pasisakė J. Banėnas, I. Švelnytė – Šarmaitė,  A. Štuopis.
 5. 2022 m. asociacijos veiklos ir 2022 m. finansinio plano pristatymas (pridedama). Pristatė S. Gegieckas. Pasisakė A. Abromavičius, pasiūlė, kad planas būtų konkretesnis, išskirti svarbiausi punktai pagal prioritetą.
 6. NUTARTA:
 7. Pritarti GĮA 2022 m. finansinei ataskaitai. 13 dalyvių balsavo „už“, „prieš“ ir susilaikiusių nebuvo.
 1. Pritarti revizoriaus išvadai. 13 dalyvių balsavo „už“, „prieš“ ir susilaikiusių nebuvo.
 2. Pritarti 2023 m. asociacijos veiklos ir 2023 m. finansiniam planui. 13 dalyvių balsavo „už“, „prieš“ ir susilaikiusių nebuvo.
 3. Asociacijos nariai sutinka ir vadovas įpareigotas ieškoti būdų, kaip galima būtų galima panaikinti GĮA narių UAB Vandens gręžiniai ir UAB Šiaulių hidrogeologija senas (2015-2018 m.) skolas.

2023 m. birželio mėn. organizuoti GĮA sąskrydį (atsakingas vadovas su UAB „Artva“).

Geologijos įmonių asociacijos vadovas                                                                           Saulius Gegieckas