Ekogeologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai tai  požeminio vandens ir vandenviečių įvairūs hidrogeologiniai tyrimai ir tyrimai požeminio vandens apsaugai nuo taršos. Potencialiai užterštose teritorijos atliekami įvairaus detalumo ekogeologiniai tyrimai. Visus šiuos tyrimus atlieka beveik visos Asociacijos įmonės, kai kurioms tai pagrindinė veikla: