kaip tampama asociacijos nariu

Geologijos įmonių asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Geroji praktika – bent vieno GĮA nario rekomendacija.

Praktiškai reikėtų, kad įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo laisva forma pateiktų oficialų prašymą Geologijos įmonių asociacijos vadovui elektroniniu adresu, info@geoasociacija.lt arba kita forma. Tolimesni veiksmai surašyti pateiktuose žemiau Įstatų išrąšuose.

Asociacijos Valdyba prašymą dėl narystės svarsto artimiausiame Valdybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo gavimo dienos. Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą informuoja kandidatą elektroniniu laišku ar raštu ne vėliau kaip per 10 dienų.

Narystė Asociacijoje prasideda po teigiamo Valdybos sprendimo priėmimo dėl narystės Asociacijoje ir kandidato stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

Mokestinė grupė      Kai metinės įmonės bendrosios pajamos (be PVM ). tūkst. eurųMetinis mokestis  eurais
1)     < 100200
2)     100-300440
3)     300-500770
4)     500-10001100
5)     >10001400
Vienkartinis stojamasis mokestis įmonėms    300
Stojamasis ir nario  mokestis fiziniams asmenims   200

Nario mokestis mokamas per du kartus, už pusmetį, į priekį.

Yra susiklosčiusi tokia tradicija, kad už tą pusmetį, kol vyksta priėmimo procesas nario mokestis neskaičiuojamas.